Norman Foster

May 12, 2018

 

STRÜKTÜREL VE EKOLOJİK ESER DEHASI NORMAN FOSTER

 

1935 İngiltere doğumlu mimarın yaptığı eserleri ve düşünce tarzını incelediğimizde modernizmin içerisinde yer aldığını görüyoruz. Norman Foster, dönemin gerektirdiklerine uygun olan ve hep en iyiyi ve yeniyi arayan modernizme akılcılık ilkesiyle yaklaşmış ve faydalı bir düzen için uğraşmıştır. Bu nedenle eserlerinde de biçimsel kaygılardan önce insan sağlığına ve kaliteli yaşam için gereken düzene önem vermiştir. Foster’a göre insan değerleri ve yaşam kalitesi eserlerinin özünü oluşturur biçim ikinci planda kalmalıdır.

 

 Kültüre çok önem veren mimarın eserlerini bulunduğu bölgenin kültürüne göre ve geçmişle gelecek arasında bir bağ kurarak yaptığına şahit olmaktayız. Fakat bunu yaparken kültürel unsurları soyutlamaktan kaçındığını da görmekteyiz. Kazakistan Astana’daki çadır şeklindeki eseri en önemli örneklerinden bir tanesidir. Kültüre ve bulunduğu Döneme uygun eserler yaparken dönemin getirdiği teknolojiyi de eserlerinde kaliteyi yakalamak için kullanan Foster teknolojiyi kültürün bir parçası olarak görmekte ve eğer teknoloji kullanılmazsa kültüre ve mimariye saygısızlık olabileceğini düşünmüştür. Bununla birlikte teknolojiyi ve malzemeyi olabildiğince tasarruflu kullanan Foster yerinde ve yeterli sayıda kullanılan malzemelerle kaliteyi yakalamaya çalışmaktadır.

 

© inhabitat

 

Norman Foster’ın eserlerini incelediğimizde gözümüze çarpan bir diğer şey ise büyük özenle tasarladığı strüktürdür. Strüktüre olan ilgisi ve bilgisi eserlerini tasarlarken fazlasıyla cesaretli olmasına sebep olmuştur. Bunun en güzel örneklerinden biri Tokyo’da bulunan Yüzyıl Kulesi’ndeki büro alanının kolonlarla bölünmemesi için ara katlar ile getirdiği mükemmel çözüm bir diğer örnek ise Frankfurt’taki Commerzbank Genel Merkez Binası’dır. Tüm bina boyunca yükselen ve doğal havalandırmayı sağlayan atriuma sahiptir. Her katın üçte biri dört kat yüksekliğinde bahçe olarak düzenlenmiştir.

 

©Ian Lambot

 

Eserlerinde strüktürü incelikle tasarlayan mimarın aynı şekilde ekolojiye ve eserlerinin bulunduğu çevreye uyumunu da fazlasıyla fark ediyoruz. Etkili strüktürüyle birlikte dünyanın en yüksek ekolojik yapılarından birisi olan Commerzbank Genel Merkez Binası’nda tüm yapı boyunca doğal havalandırma sistemi tasarladığını ve binanın enerji kullanımını otomatik olarak dengelediğini fark ediyoruz. Eserlerinde çevresel faktörlere çok önem veren Norman Foster bazen çevresel faktörlere göre yapılarını tasarlarken bazen de çevresel ihtiyaçlara cevap olarak dünyanın değişik yerlerindeki uygulamaları kullanmıştır. Fransa’da yaptığı lise binasında sıcak iklim nedeniyle Arap Mimarisinde kullanılan ve sıcak havanın serin havayı içeri çekmek üzere kullanıldığı “güneş bacasını” uygulamıştır. Bu tür uygulamalar aynı zamanda mimarın kaynak tüketimi konusunda duyarlı olduğunu göstermektedir.

 

Medipol Üniversitesi Norman Foster Buluşması (2018) ©mimarlarneder

 

Buluşmadan Önce Katılımcılara Sunulan Kaynaklar :

 

 • https://www.youtube..co//wttchv=jNgkEGssl4uA

 • http://www./i/tr4iEde.rkisi.co//inde.x.cfm/vstyfmtj/i/tr4iEDee.rkiktyij9r0Dee.cIDejl69r2

 • http://www.boyuttpe.dit.co//r1l/9r20/nor/tnffmoste.rfinffmor/u4ufcoEctftEi4fbirftutt/fdtfduykust44iE

 • http://t=citrchite.cts.co//tr/surduru4e.bi4irf/i/tri/

 • https://www.the.kutrditn.co//trttndde.sikn/90l//no=/99/nor/tnffmoste.rfifht=e.fnoftpowe.rftsftnftrchite.ctfsusttintbi4ity

 • http://www.trEite.rt.co//htbe.r/9/291/isttnbu4dtfye.nifbirfnor/tnffmoste.rfbintsi

 • https://www.te.d.co//tt4Es/nor/tnafmoste.rasakre.e.natke.ndt/trtnscritptv4tnkutke.jtr

 • https://www.fmoste.rtndtptrtne.rs.co//vaktj9.l02rr1ulu./ur69l/96969.l/099919/rfl991r6969901.lur1l/99rr

 • https://www.youtube..co//wttchv=jtGt69C49=fm82

 • https://www.youtube..co//wttchv=jhNgxk=retE0

 • https://hbr.ork/90ll/01/4ifme.sfworEfnor/tnffmoste.r

 • https://e./4tEEu4isi.co//iste.fkt8ios/tntptstninf/tste.rftp4tni/u02r6969

 • https://www.youtube..co//wttchv=jCKYuuaTTbIDF2

 • https://www.youtube..co//chtnne.4/CC69u0e.PtseGTucH40rdtID/Zdkk

 • https://www.trchdti4y.co///691/19/inte.r=ie.wfnor/tnffmoste.rfonfthe.fro4e.fofmftrchite.cture.finf/ode.rnfsocie.ty
   

KATILIMCILAR:

 

 • Şevval Berrin Koca

 • Kübra İşlev

 • Mahmut Fatih Bembeyaz

 • Fatma Merve Uğur

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Tanıtılan Yazılar

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Son Paylaşımlar

April 22, 2020

May 6, 2019

Please reload

Arşiv